شفر و استقلالی ها تماشاگر بازی تیم ملی | یک دنیا خبر