حواشی دیدار ایران و ویتنام/سرمربی ویتنام شَر به پا کرد! | یک دنیا خبر