دو بازیکن دو گله در بین ستاره های کی روش | یک دنیا خبر