خواننده همجنس‌باز لاتین با چندین گلوله از پای درآمد | یک دنیا خبر