جان مایه انقلاب اسلامی با روح ایثارگری تداوم می یابد | یک دنیا خبر