تردید برانکو درخصوص خرید جدید پرسپولیس | یک دنیا خبر