شوک بزرگ به پرسپولیسی ها ؛ سقوط پرسپولیس به لیگ یک قطعی شد! | یک دنیا خبر