کی روش پرسپولیسی ها را عصبانی کرد ؛ حرف های جنجالی کی روش به مذاق هواداران پرسپولیس خوش نیامد! | یک دنیا خبر