سازش ۵۰۷ میلیونی در شورای حل اختلاف پردیس تهران | یک دنیا خبر