تعلل وزارت نفت در عرضه سوم نفت در بورس به اعتماد بازار ضربه می‌زند | یک دنیا خبر