امسال 6 میلیون گردشگر خارجی وارد کشور شدند | یک دنیا خبر