مراسم ترحیم والده فرمانده کل ارتش برگزار شد | یک دنیا خبر