کوتوله‌ترین فضانورد جهان را بشناسید! | یک دنیا خبر