نصب سنسور اعلام حریق در پارک ملی گلستان | یک دنیا خبر