مشکلات داخلی عامل از دست رفتن بازارهای صادراتی | یک دنیا خبر