عکس ؛ خارجی جدید استقلال از راه رسید! | یک دنیا خبر