کشته شدن ۲۴ نفر در ناآرامی‌های اخیر سودان | یک دنیا خبر