ترامپ جزئیات دیدارهایش با پوتین را مخفی کرده است | یک دنیا خبر