اسکای‌نیوز از مرگ عضو ارشد کابینه دولت مستعفی یمن خبر داد | یک دنیا خبر