سفر غیرمنتظره وزیر خارجه عمان به دوحه | یک دنیا خبر