زوج ترسناک برانکو برای نیم فصل دوم ؛ ترکیب پرسپولیس رویایی می شود! | یک دنیا خبر