بازیکنی که با پرسپولیسی شدن دیگر هیچ وقت نامش در لیست تیم ملی قرار نگرفت ؛ سوگلی برانکو و تلاش برای فرار از فراموشی | یک دنیا خبر