غفوری‌فرد: برداشت‌های اشتباه از سخنان رهبر انقلاب عامل نگرانی جامعه شد | یک دنیا خبر