ستاره اروایی از تراکتورسازی جدا شد ؛ فسخ قرارداد آقای ستاره با تی تی ها | یک دنیا خبر