تاج: تیم ملی نتیجه خوبی نگیرد روی کل فوتبال خاک مرده ریخته می‌شود | یک دنیا خبر