پست جدید پیشکسوت پرسپولیس در فدراسیون فوتبال | یک دنیا خبر