انسداد ۸ محور به دلیل بارش برف و یخبندان | یک دنیا خبر