بازوبند کاپیتانی تیم ملی سوریه از السومه گرفته شد | یک دنیا خبر