عکس: ملی‌پوش پرسپولیس را با دستبند بردند | یک دنیا خبر