قیمت بمب نقل و انتقالات پرسپولیس بیش از ۷ میلیارد تومان است! | یک دنیا خبر