اعطای تسهیلات ١۵ هزار میلیاردی به دو خودروساز | یک دنیا خبر