بیش از ۱۱ هزار مبتلا و ۵۱۴ فوتی ؛ آخرین آمار از کووید۱۹ در ایران | یک دنیا خبر