آیفون جدید به دوربین سه بعدی بسیار پیشرفته مجهز خواهد بود | یک دنیا خبر