بزرگ‌ترین رویداد سال مایکروسافت بدلیل شیوع کرونا، مجازی برگزار می‌شود | یک دنیا خبر