درگذشت چهارمین پرستار گیلانی براثر ابتلا به کرونا | یک دنیا خبر