اتمام عملیات آبگیری دریاچه شهدای خلیج فارس | یک دنیا خبر