تناقض ادامه دار در رسانه ملی / از ضبط «دورهمی» بدون حضور تماشاگر تا دعوت به خرید از فروشگاه | یک دنیا خبر