روحانی در جلسه ویدئو کنفرانس به همراه اعضا ستاد ملی کرونا (عکس) | یک دنیا خبر