اعلام آماده باش چهارشنبه آخر سال به استانداران | یک دنیا خبر