موسوی: دولت و ملت ایران دوستان خود را در زمان سختی فراموش نمی‌کنند | یک دنیا خبر