رونمایی از خودروهای جدید ضدعفونی کننده ارتش ایران | یک دنیا خبر