واقعیتی تکان دهنده درباره بهبود یافتگان کرونا / امکان انتقال ویروس تا 8 روز بعد از سلامتی کامل | یک دنیا خبر