قدردانی وزیر کشور از همراهی مردم در روز سیزده‌بدر | یک دنیا خبر