جانسون: مرگ تعداد زیادی از انگلیسی‌ها به دلیل کرونا غم‌انگیز است | یک دنیا خبر