درگذشت اولین پزشک در آذربایجان‌غربی براثر کرونا | یک دنیا خبر