سوئد رتبه نخست خانوار‌های تک نفره در اروپا | یک دنیا خبر