مقام صندوق بین‌المللی پول: در حال مذاکره با ایران برای اعطای وام هستیم | یک دنیا خبر