افتخارآفرینی جدید «بیرانوند» برای ایران و پرسپولیس | یک دنیا خبر