مدیر سازمان تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های رزمی منصوب شد | یک دنیا خبر