اولین فرمانده گردان شهید استان کهگیلویه و بویراحمد را بشناسید | یک دنیا خبر